Minione 3 lata, a szczególnie rok 2020, to okres ewolucji naszego serwisu członkowskiego. Poniżej przedstawiamy pakiet podstawowych usług, z których codziennie może skorzystać każda firma członkowska.

Warto podkreślić, że oczywiście nie jest (i nigdy nie będzie) to proces skończony. Każdego dnia staramy się poprawiać jakość naszych usług i rozwijać ich portfolio.

Narzędzia

Tygodniowy newsletter

Intensywność naszych działań na wielu frontach sprawiała, że tygodniowo otrzymywali Państwo od nas po kilkanaście albo kilkadziesiąt maili. Na początku 2020 roku postanowiliśmy uporządkować komunikację tak, aby firmy miały wygodny dostęp do wszystkich informacji.

Tak powstał związkowy newsletter, w którym agregujemy kluczowe informacje z całego tygodnia dotyczące m.in.:

  • zmian techniczno-legislacyjnych (regulacje składnikowe, środowiskowe, związane z deklaracji marketingowymi itd.),
  • zagadnień związanych z rozwojem eksportu (dofinansowania, targi, szkolenia, bariery),
  • kwestii członkowskich.

To rozwiązanie zostało bardzo dobrze przyjęte i zostanie z nami na długo. W tej chwili to nasz główny kanał komunikacji z firmami. Od momentu powstania idei do końca okresu sprawozdawczego do skrzynek firm członkowskich trafiło 35 newsletterów.

0
newsletterów
Alerty prawne

Sprawy niecierpiące zwłoki, informacje mogące wpływać bezpośrednio na decyzje biznesowe firm lub tematy, w których pilnie potrzebujemy informacje zwrotne, aby móc skutecznie działać w Państwa imieniu, wysyłamy w formie specjalnych alertów.

Doradztwo biznesowe / zapytania indywidualne

Telefonicznie czy mailowo – jesteśmy do Państwa dyspozycji jako doradca w codziennej pracy. Usługa ta rokrocznie zajmuje coraz więcej przestrzeni w naszej działalności. Wiąże się to na pewno z rozwojem organizacji czy tempem zmian legislacyjnych, ale również z poszerzeniem naszych obszarów ekspertyzy oraz rosnącym zaufaniem ze strony firm członkowskich.

Doradztwo biznesowe jest dla nas papierkiem lakmusowym tego, z czym aktualnie zmaga się sektor i gdzie są największe jego problemy. Pozwala nam na mądre i adekwatne pozycjonowanie poszczególnych kwestii w hierarchii ich pilności czy ważności.

0
zapytań w 2018
0
zapytań w 2019
0
zapytań w 2020
Newsletter Q&A

Na podstawie rejestru zapytań członkowskich zwykle raz w miesiącu wybieramy najbardziej nurtujące tematy i rozsyłamy ich opracowanie w formie Q&A. Jest to proaktywne budowanie wiedzy firm członkowskich związku. Ta forma komunikacji jest z nami od września 2019 roku.

0
newsletterów Q&A w 2019
0
newsletterów Q&A w 2020
Konferencje branżowe / webinary

Organizowane przez nas seminaria i konferencje cieszyły się ogromnym zainteresowaniem – dostawaliśmy po nich bardzo dobry feedback. Zawsze przykładamy najwyższą wagę do jakości merytorycznej, do doboru prelegentów i oprawy wizualnej.

Niestety 2020 rok pozbawił nas możliwości spotkań twarzą w twarz, przeszliśmy więc bardzo szybką szkołę organizowania webinarów. Seria #OdpornyBiznes zebrała dużą i zaangażowaną widownię.

Jesteśmy świadomi, że jeśli chodzi o webinarowy warsztat, wciąż uczymy się. Mamy jednak nadzieję, że spotkania „stacjonarne” wrócą wkrótce do naszej agendy i wszyscy znowu poczujemy ulgę na hasło „przerwa kawowa”.

Zobacz pełną listę konferencji i wydarzeń >

0
wydarzeń
Przewodniki techniczne

W kluczowych tematach legislacyjnych opracowujemy przewodniki techniczne. Są to kompleksowe opracowania, zawierające aktualne informacje i rekomendacje dla firm członkowskich.

Przewodniki są zawsze dostępne bezpłatnie dla firm członkowskich.
Zobacz listę przewodników >

0
przewodników technicznych
Spotkania integracyjne

Spotkania branżowe

Wydawało się, że świąteczne spotkania Kosmetycznych.pl, w trakcie których zbieramy fundusze na Fundację Piękniejsze Życie weszły na stałe do katalogu branżowych eventów. W 2020 roku tradycji nie stało się jednak za dość. Po raz pierwszy od 19 lat nasza gwiazdka została odwołana. Ostatnie spotkanie świąteczne – to w 2019 roku – zgromadziło blisko 250 osób.

  • 06.12.2018, Arkady Kubickiego – GWIAZDKA 2018
  • 11.12.2019, Forteca Kręgliccy – GWIAZDKA 2019

Coroczne regaty Konfederacji Lewiatan

W 2020 roku również po raz pierwszy od ponad dekady nie odbyły się regaty Konfederacji Lewiatan. Przypominamy, że rok rocznie delegacja załóg kosmetycznych stanowiła blisko połowę wszystkich uczestników i zwykle zajmowała wysokie miejsca na podium.

  • 31.08-02.09.2018 Klub Mila Kamień, XI Żeglarskie Regaty Konfederacji Lewiatan
  • 30.08-01.09.2019, Klub Mila Kamień, XII Żeglarskie Regaty Konfederacji Lewiatan
Postępowanie pojednawcze

Warto przypomnieć, że w ramach członkostwa, przysługuje Państwu prawo do tzw. postępowania pojednawczego, które może być skuteczną formą polubownego rozwiązywania sporów branżowych.

Jak to działa?

Wśród członków organizacji (najczęściej spośród członków zarządu lub rady nadzorczej) wybierany jest arbiter, który przy wsparciu profesjonalnego mediatora stara się doprowadzić do rozwiązania konfliktu i uniknięcia długiej i skomplikowanej ścieżki sądowej.

W okresie sprawozdawczym mieliśmy jeden przypadek procedury pojednawczej.

Zaangażowanie firm

Wiele energii poświęcamy temu, by angażować firmy w codzienne działania związku. Od zawsze stoimy na stanowisku, że tylko działając wspólnie, ramię w ramię możemy skutecznie działać dla dobra całego sektora. W jakie działania możecie się Państwo zaangażować?
Głos każdej firmy członkowskiej znaczy dla nas tyle samo.
Głos każdej firmy członkowskiej znaczy dla nas tyle samo.

Wyrażaj swoje zdanie

Ankiety i zapytania – W razie potrzeby pytamy o Państwa zdanie w różnych tematach. Musimy np. sprawdzić czy dana kwestia jest dla Was ważna, czy jako związek powinniśmy się nią zajmować. Państwa głos jest dla nas ważny!
Wyraź swój głos, swoją opinię. Kreuj rzeczywistość.
Wyraź swój głos, swoją opinię. Kreuj rzeczywistość.

Bierz udział w konsultacjach

Konsultacje – Regularnie bierzemy udział w konsultacjach aktów prawnych dotyczących sektora. Badamy ich wpływ na branżę poprzez dalsze konsultacje z firmami członkowskimi i przekazujemy legislatorowi jako mocny, spójny i słyszalny głos całego sektora.

Bądź prelegentem na naszych spotkaniach, zadawaj otwarcie pytania podczas webinarów czy konferencji.
Bądź prelegentem na naszych spotkaniach, zadawaj otwarcie pytania podczas webinarów czy konferencji.

Wymieniaj się doświadczeniami na forum grup roboczych

Case study i dzielenie się wiedzą - Jednym z celów naszej organizacji jest wymiana wiedzy i doświadczeń między firmami członkowskimi.

Kreuj agendę prac związku, wyznaczaj kierunki, współpracuj z nami nad tworzonymi stanowiskami.
Kreuj agendę prac związku, wyznaczaj kierunki, współpracuj z nami nad tworzonymi stanowiskami.

Deleguj siebie lub swojego pracownika do pracy w Grupach

Grupy Robocze - To fora eksperckie złożone ze specjalistów w danej dziedzinie z firm członkowskich. Dowiedz się więcej