• Wanda Stypułkowska
  • Paweł Chroscicki

Szanowni Państwo, Drodzy Członkowie, Przyjaciele,

Ponad 3 lata minęły od ostatniego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego. Lata obfite w działania kontynuowane, projekty zupełnie nowe, wydarzenia globalnie oddziałujące na społeczeństwa i gospodarki. Nasza organizacja nie stała w miejscu. Jesteśmy dziś więksi o 76 firm, silniejsi obecnością i wiedzą nowych członków, osób pracujących w grupach roboczych i powiększonego zespołu biura, a także mądrzejsi o wiele inspirujących doświadczeń. Przełomowym krokiem było dla nas opracowanie i wdrożenie pierwszej w historii naszej organizacji strategii rozwoju na lata 2018-2020. Zidentyfikowaliśmy w niej wyzwania i określiliśmy wizję w 4 strategicznych dla branży obszarach: Produkt, Biznes, Konsument i Związek.

Znakiem rozpoznawczym związku w ostatnich latach na arenie krajowej stało się m.in. zaangażowanie w procedowanie Ustawy o  produktach kosmetycznych. Dzięki temu udało nam się osiągnąć kompromis w kontekście wysokości kar, wynegocjować, aby nie trzeba było tłumaczyć całości dokumentacji oceny bezpieczeństwa na język polski (materiały źródłowe, naukowe – są w angielskim) i uporządkować proces zgłaszania przypadków niepożądanych.

W kolejnych latach wyróżniła nas pionierska postawa w kwestiach Strategii Plastikowej i Zielonego Ładu, jeszcze aktywniejsza reprezentacja interesów producentów na poziomie administracji rządowej i samorządowej, zdolność do budowania trwałych i korzystnych dla branży koalicji i odważniejsze podejście do komunikacji kluczowych obszarów bezpośrednio konsumentom.

Tę postawę związek reprezentuje nie tylko w okresach względnego spokoju. Podczas nieustającej od marca 2020 pandemii COVID-19 aktywna postawa umocniła nas na pozycji lidera wśród doradców dla przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, a także rzecznika branży kosmetycznej, którego słuchają zarówno decydenci, jak i konsumenci.

W Europie także nasz głos jest słyszalny. Uczestniczymy w pracach wszystkich najważniejszych gremiów, prezentujemy najlepsze praktyki na forum organizacji branżowych z innych krajów, aktywnie wpływamy na polityki unijne dotyczące naszego sektora.

Sprawozdanie ze wszystkich działań podjętych w latach 2018-2020 otrzymujecie Państwo po raz pierwszy w formie elektronicznej, nowoczesnej, zgodnej z założeniami strategii rozwoju Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego. Jest ono także dowodem na to, że jesteśmy praktykami polityk unijnych dotyczących Zielonego Ładu, gospodarki o obiegu zamkniętym, wykorzystania zasobów odnawialnych. I wprowadzamy je w życie wszędzie tam, gdzie możemy.

PZPK
Dziękujemy, że chcecie być z nami w czasie Walnego Zgromadzenia, wspólnie oceniać poprzednie i wybierać nowe władze. Wierzymy, że nowa reprezentacja Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego, którą już za chwilę poznamy, stworzy nam wiele kolejnych szans rozwoju. Niech to będzie dla Państwa także czas oceny własnej roli i udziału w życiu organizacji. Ostatecznie to właśnie Wy, nasi członkowie, decydujecie o tym, czym każdego dnia przez kolejne 3 lata będziemy się zajmować.

Z pozdrowieniami

Wanda Stypułkowska

Paweł Chrościcki