Od lat jesteśmy zaangażowani w działania wspierające eksport produktów kosmetycznych.

To m.in. dzięki zabiegom związku, polski przemysł kosmetyczny został kilka lat temu wybrany przez Ministerstwo Gospodarki Championem Polskiej Gospodarki, co zaowocowało uruchomieniem Branżowego Programu Promocji Eksportu Polska Cosmetics. W tym obszarze działamy we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii i Cosmetics Europe, których celem jest niwelowanie barier w eksporcie. Dla ułatwienia wymiany handlowej wystawiamy dla firm członkowskich także certyfikaty eksportowe.

Znoszenie barier regulacyjnych w eksporcie

Wojna celna UE – USA

Intensywnie pracowaliśmy nad wyłączeniem produktów kosmetycznych z listy produktów stanowiących odpowiedź UE na nałożone przez USA cła na stal i aluminium.

Ponieważ planowane retorsje w znacznym stopniu dotknęłyby branżę kosmetyczną, poruszyliśmy wszelkie możliwe drogi, aby zapobiec tej sytuacji.

W tym celu pozyskaliśmy informacje o wielkości importu produktów z kategorii znajdujących się na liście, nawiązaliśmy kontakty ze Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE oraz Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii. Następnie przygotowaliśmy i przekazaliśmy nasze stanowisko obu instytucjom i Konfederacji Lewiatan. Zostało ono zaprezentowane Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu w bezpośredniej rozmowie, przez Prezydent Konfederacji Lewiatan, Henrykę Bochniarz. Braliśmy też udział w konsultacjach społecznych. Ostatecznie, w wyniku działań wszystkich zaangażowanych w Europie stron, administracja amerykańska zgodziła się na czasowe wyłączenie Unii Europejskiej z nałożonych ceł, a retorsje zostały wstrzymane.

Indonezja i Halal

Pod koniec 2018 roku Indonezja zgłosiła do WTO propozycję nowej regulacji dotyczącej produktów halal.

We współpracy z Cosmetics Europe zgłosiliśmy uwagi do tego projektu bezpośrednio do WTO. Za naszą namową uwagi te zgłosiło również Ministerstwo Rozwoju. Zgodnie z projektem przepisów produkt „nie halal” będzie mógł być wprowadzany do obrotu do października 2026 roku. Bez obowiązkowego wymogu umieszczania na produkcie produktu informacji „nie halal”. Po tym terminie produkty, które nie posiadają certyfikatu halal, będą musiały zawierać informacje „nie halal”, tj. logo „nie halal”. Zostaną wprowadzone również dodatkowe oznakowania składników „nie halal”.

Rosja – wdrożenie systemu Track and Trace

W 2019 roku Federacja Rosyjska przedstawiła plan wprowadzenia systemu śledzenia produktów w łańcuchu dostaw, niekompatybilny z systemami logistycznymi stosowanymi w Unii Europejskiej.

Od początku aktywnie śledziliśmy, uczestniczyliśmy i informowaliśmy firmy o tym procesie, a także podejmowaliśmy wszelkie możliwe działania lobbingowe. Wraz z Cosmetics Europe przygotowaliśmy i przekazaliśmy stronie rosyjskiej stanowisko z listą najistotniejszych postulatów. Przedłożyliśmy też stanowisko w konsultacjach publicznych. Za naszą namową Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przekazało je również na spotkaniu MAAC do Komisji Europejskiej oraz wzięło udział w konsultacjach publicznych. Komisja zaś poruszyła ten temat na spotkaniu TBT WTO w Genewie w listopadzie 2019 roku.

W odpowiedzi na konsultacje publiczne, Rosja przesunęła termin wejścia w życie regulacji dla perfum do 1 października 2020 roku i ustanowiła, że produkty/perfumy importowane do tego czasu, bez oznakowania mogą pozostać w obrocie i być sprzedawane do 30 września 2021 roku. Nie zgodzono się na znakowanie towarów po odprawie celnej.

Dzięki dalszym naciskom Polski (przy wsparciu Ministerstwa Rozwoju) i Komisji Europejskiej, wprowadzenie systemu Track and Trace, który miał pierwotnie obowiązywać od grudnia 2019 roku na większość grup towarowych, zostało ponownie przełożone. Implementacja tych wymogów została wstrzymana przez Rosję z uwagi na liczne zastrzeżenia prezentowane przez Unię i poszczególne kraje indywidualnie, a także opóźnienia po stronie administracji Rosji. Po raz kolejny udało nam się kupić czas niezbędny polskim eksporterom na dostosowanie się do nowych wymogów i uwzględnienie tego w swoich biznesplanach.

Turcja – zmiany w przepisach dotyczących kosmetyków

W 2019 roku Turcja rozpoczęła projekt wprowadzania przepisów dotyczących produktów kosmetycznych, które w istotnym stopniu zmieniały dotychczasowy system regulacji, odchodząc od stosowanego w UE systemu nadzoru nad rynkiem w kierunku rejestracji produktów przez instytucje państwowe.

Wśród kluczowych zmian znalazły się pre-rejestracja każdej (nowej, istniejącej i rozszerzającej działalności) firmy w Turkish Medicines and Medical Devices Agency, zgłoszenie oceny bezpieczeństwa każdego produktu kosmetycznego przed wprowadzeniem do obrotu, a także wzoru opakowania i oznakowania w języku tureckim, ponowna notyfikacja produktów zawierających nanomateriały w ciągu 6 miesięcy od wejścia w życie regulacji oraz zewnętrzna certyfikacja GMP i przedstawienie certyfikatu Agencji.

Dzięki naszym działaniom i współpracy z innymi organizacjami krajowymi, temat zmian regulacji kosmetycznych w Turcji został podjęty przez Komisję Europejską. Przekazaliśmy Ministerstwu Przedsiębiorczości i Technologii nasze stanowisko oraz zaapelowaliśmy, aby Polska zgłosiła temat w Komisji. Przeprowadziliśmy też konsultacje oceny wpływu wśród członków, a ich wyniki przekazaliśmy Cosmetics Europe, by wzmocnić pozycję negocjacyjną z Turcją.

Chiny – nowe zasady etykietowania

W sierpniu 2020 roku pojawił się projekt nowych przepisów w zakresie etykietowania kosmetyków sprzedawanych na terenie Chin.

Był on szczegółowo analizowany przez grupę TF China Cosmetics Europe, która przygotowała stanowisko w odpowiedzi na ogłoszone przez Państwowy Urząd Produktów Medycznych ChRL konsultacje publiczne. Dzięki tej szczegółowej analizie my również mogliśmy wziąć udział w konsultacjach, przekazując kluczowe dla nas uwagi poprzez Cosmetics Europe właśnie i Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

Wielka Brytania – biznes po Brexicie

Wielka Brytania to 3. rynek odbioru polskich kosmetyków, dlatego decyzja Brytyjczyków o opuszczeniu Unii Europejskiej 31 stycznia 2020 roku mogła skutkować szeregiem niekorzystnych konsekwencji dla polskich producentów. Zmiany w obszarze regulacji miały być kluczowe.

Na mocy umowy o wystąpieniu (porozumienie), od 1 lutego do 31 grudnia 2020 roku trwał okres przejściowy i negocjowane były warunki wyjścia. Do końca 2020 roku kształtowały się przyszłe stosunki między Wielką Brytanią a Unią.

Dzięki relacjom zbudowanym na forum Cosmetics Europe z organizacją brytyjską CTPA (The Cosmetic, Toiletry and Perfumery Association), zorganizowaliśmy webinar z udziałem jej ekspertów i przygotowaliśmy przewodnik dla przedsiębiorców Brexit – kluczowe zmiany dla branży kosmetycznej. Dostęp do wiedzy i możliwość rozwiania wątpliwości przedsiębiorców pozwoliła szybciej i łatwiej zaadaptować się do nowych wymagań rynku brytyjskiego i dalej prowadzić wymianę handlową z kontrahentami z Wysp.

Powrót certyfikatów GMP wystawianych przez GIS

Wystawianie certyfikatów GMP zostało wstrzymane po wejściu w życie ustawy o produktach kosmetycznych, wdrażającej przepisy niezbędne do stosowania rozporządzenia 1223/2009/WE w zakresie środków karnych i organów administracji.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia producent/osoba odpowiedzialna wystawia oświadczenie o stosowaniu GMP. Niektóre kraje (np. Izrael, Iran, Chiny) wprowadziły jednak lokalne przepisy, wymagające certyfikatów GMP wystawianych przez organy administracji. Po interwencji naszego zespołu Główny Inspektorat Sanitarny przywrócił wystawianie certyfikatów GMP na potrzeby eksportu! Certyfikaty są znów wystawiane przez Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne na wniosek producentów. Polska jest jednym z nielicznych krajów w Unii Europejskiej, gdzie certyfikaty eksportowe są wystawiane przez organy nadzoru, co ułatwia eksport kosmetyków znad Wisły do Chin czy Izraela.

Sektorowy Program Wsparcia Eksportu

Od ponad dekady, od pierwszej edycji programu Polska Cosmetics w 2011 roku, jesteśmy partnerem Ministerstwa Gospodarki (Rozwoju, a później Rozwoju, Pracy i Technologii) w projektowaniu programów wsparcia eksportu kluczowych sektorów polskiej gospodarki.

Po tym, jak w 2015 roku zapewniliśmy obecność kosmetyków na liście Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, pozycja kosmetyków była bardzo mocna.

W 2018 i 2019 roku, kiedy realizatorem rządowego projektu Brand była Polska Agencja Inwestycji i Handlu, związek występował w roli partnera merytorycznego.

Pomagaliśmy w przygotowaniu sektorowego katalogu, a dyrektor generalna, Blanka Chmurzyńska-Brown, obecna była na stoiskach narodowych podczas targów w Bolonii, Dubaju i Hongkongu jako ekspert branżowy biorąc udział w konferencjach prasowych oraz wspierając pracowników PAIH w kontaktach handlowych.

Braliśmy też aktywny udział w opiniowaniu i negocjowaniu zapisów kolejnej edycji programu na lata 2020-2022.

Razem z wykonawcą – firmą BERM, w obliczu pandemii i warunkach izolacji społecznej, wynegocjowaliśmy z ministerstwem możliwość organizacji Polskiej Strefy podczas #WeCosmoprof Bolonia i Dubaj pod koniec 2020 roku.

Powstanie polskiej strefy oraz umożliwienie firmom prezentacji swoich produktów i usług było absolutnie unikatowe. Żaden inny kraj nie mógł pochwalić się podobnym wirtualnym pawilonem narodowym. Także z naszej inspiracji powstał cyfrowy katalog polskich eksporterów. Przygotowaliśmy również serię webinariów, które pokazały siłę polskiego sektora kosmetycznego, jego konkurencyjność, szybki wzrost, elastyczność i innowacyjność. W przedsięwzięciu udział wzięli nasi wieloletni partnerzy, NIELSEN i MINTEL. Dzięki tej współpracy przedstawiony podczas webinarów obraz był przekrojowy i wielowymiarowy, a dla zagranicznych kupców – wiarygodny.

Certyfikaty eksportowe 

Od marca 2014 roku wychodzimy naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom firm członkowskich, na podstawie procedury legalizacyjnej wypracowanej wraz z Krajową Izbą Gospodarczą, wystawiamy tzw. miękkie certyfikaty eksportowe. Są to dokumenty, które ułatwiają eksport do krajów trzecich.  

Free Sales Certificate

BSE Certificate

GMP Certificate

Health Certificate

Justyna Żerańska

dr inż. Justyna Żerańska

Regulatory affairs manager  

Certyfikaty są ważnym wsparciem dla eksportu produktów kosmetycznych wytwarzanych w Polsce. Mimo że różnego rodzaju certyfikaty eksportowe nie są dokumentami przewidzianymi prawem unijnym lub polskim, w praktyce często okazują się niezbędne do prowadzenia działań do krajów trzecich. Dokumenty eksportowe wystawiane przez nas są honorowane na wielu rynkach. Do dziś wystawiliśmy certyfikaty do ponad 50 krajów pozaunijnych.

W latach 2018 – 2020 najczęściej wystawialiśmy certyfikaty na potrzeby eksportu do: Kuwejtu, Wietnamu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W 2019 i 2020 roku wzrosło również zainteresowanie dokumentami eksportowymi na potrzeby eksportu do Chin – w tym okresie był to 5. kraj, dla którego najczęściej wystawialiśmy certyfikaty.

2018-2020 TOP 10 rynków, dla których wystawialiśmy certyfikaty

Liczba certyfikatów eksportowych utrzymuje się od kilku lat na bardzo wysokim poziomie. W 2018 roku wystawiliśmy łącznie 590 certyfikatów. W roku 2019, 581 dokumentów. W 2020 roku liczba wystawionych certyfikatów spadła do 481, było to spowodowane pandemią Covid-19, która znacznie wpłynęła na eksport, a tym samym na zapotrzebowanie na tego typu dokumenty. Łącznie w latach 2018-2020 wydaliśmy aż 1652 certyfikaty do ponad 50 krajów.

0
Certyfikaty
0
Krajów

Konferencje i szkolenia

2018
W 2018 roku po raz pierwszy zorganizowaliśmy Międzynarodowe Forum Kosmetyczne – konferencję z udziałem przedstawicieli wielu krajów, poświęconą ustawodawstwu kosmetycznemu kluczowych rejonów świata. 22 maja 2018 roku w Hotelu Sheraton spotkało się ponad 160 ekspertów reprezentujących producentów i dystrybutorów kosmetyków działających w Polsce. Unikalnym walorem wydarzenia było połączenie obszaru międzynarodowych standardów ISO z tematami eksportowymi. Prelegentami forum byli eksperci aktywnie pracujący w grupach roboczych Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej, którzy syntetycznie przedstawili stan prac wszystkich norm będących ówcześnie w agendzie Komitetu Technicznego ISO 217 Cosmetics: WG 1- mikrobiologiczne standardy i limity, WG 3 – metody analityczne, WG 4 – terminologia, WG 7 – metoda oceny skuteczności ochrony przeciwsłonecznej. Podczas Forum pokazaliśmy szerokie spektrum regulacji na wybranych przez członków związku rynkach, a jednocześnie pożądanych kierunkach eksportowych dla polskich przedsiębiorców. 7 ekspertów światowej klasy z tak odległych, a jednocześnie interesujących eksportowo kierunków, jak Indie, Chiny, Japonia, Arabia Saudyjska, Brazylia, region ASEAN – Association of South Easte Asian Nations, USA czy MERCOSUR Mercado Común del Sur – Wspólny Rynek Południa – przedstawiło regulacje w tych regionach. Dzięki Forum przedsiębiorcy działający na polskim rynku zwiększyli swoją konkurencyjność i możliwości rozwoju eksportu. Nieocenionym walorem dla uczestników, szczególnie firm małych i średnich, był dostęp do wiedzy na temat regulacji na rynkach eksportowych prawie niemożliwej do zdobycia lub gromadzonej przez wiele lat.
W maju 2018 roku w hotelu Sheraton zorganizowaliśmy posiedzenie grup roboczych ISO/TC 217 Cosmetics (WG 1- mikrobiologiczne standardy i limity, WG 3 – metody analityczne, WG 4 – terminologia, WG 7 – metoda oceny skuteczności ochrony przeciwsłonecznej). Z wielu zakątków świata nad Wisłę przyjechało ponad 100 ekspertów, aby dyskutować i pracować nad zapisami projektów norm i dokumentów normalizacyjnych z obszaru kosmetyków. Prace dotyczyły kluczowych dla branży zagadnień związanych z wyznaczaniem współczynnika ochrony przeciwsłonecznej, naturalności i organiczności składników produktów kosmetycznych oraz metod mikrobiologicznych i analitycznych. Podjęcie tej inicjatywy umożliwiło firmom członkowskim uczestniczenie w obradach grup roboczych Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO. Była to dla przedsiębiorców jedyna i niepowtarzalna okazja obserwacji najnowszych kierunków standaryzacji w branży kosmetycznej.
2019
W 2019 roku po raz drugi zorganizowaliśmy Międzynarodowe Forum Kosmetyczne. Ta edycja trwała aż 2 dni, z których każdy był poświęcony innym rynkom. Dzień pierwszy, zatytułowany From Russia with love. Traceability pa ruski poświęcony był nowym regulacjom wdrażanym na rynku rosyjskim – Truck and Trace. Federacja Rosyjska zamierzała wprowadzić nowy system identyfikacji produktów w łańcuchu dostaw. To przeszkoda w dotarciu z towarami eksportowymi na rynek rosyjski. Jeśli producenci nie będą gotowi spełnić wymogów nowych regulacji, ich produkty mogą z dnia na dzień zniknąć ze sklepowych półek. Dla firm branży kosmetycznej w Polsce, dla której Rosja jest drugim rynkiem eksportowym, byłoby to niezwykle dotkliwe. Dzięki zaproszeniu odpowiednich ekspertów zapewniliśmy firmom dostęp do wiedzy o nowej regulacji, praktycznych możliwościach wdrożenia systemu, pokazaliśmy możliwe rozwiązania, urządzenia oraz prawne zagrożenia, z którymi mogą się spotkać producenci, eksporterzy czy dystrybutorzy kosmetyków. W kolejnym dniu, zatytułowanym Loving Asia, zajęliśmy się rynkami dalekiego Wschodu. Zaproszeni eksperci: przedsiębiorcy od lat z sukcesem prowadzący interesy w Państwie Środka, przedstawiciele podmiotów wspierających przedsiębiorców w wejściu i utrzymaniu się na tym gigantycznym rynku oraz analitycy trendów, opowiedzieli lokalnym producentom, w jaki sposób podbić rynek chiński. Ponadto zapoznaliśmy słuchaczy z regulacjami prawnymi, które najbardziej wpływają na nasz sektor w Korei, Wietnamie i Tajlandii. Międzynarodowe Forum Kosmetyczne 2019 zgromadziło aż 150 uczestników.

Pod powyższym hasłem 24 października 2019 roku zorganizowaliśmy specjalne wydarzenie dla firm członkowskich, na prośbę Alibaba Tmall Global. To spotkanie było jednym z ważniejszych biznesowych owoców 2. Międzynarodowego Forum Kosmetycznego i okazją do wysłuchania ciekawych prelekcji członków zespołów Alibaba Tmall Global i spółek z nią współpracujących.

Eksperci podzielili się z uczestnikami wydarzenia niezwykle ciekawymi insightami na temat chińskich konsumentów, opowiedzieli, jak rozpocząć biznes z Alibaba Tmall Global i przedstawili ciekawe case studies europejskich marek z sektora beauty, które odniosły spektakularny sukces dzięki współpracy z chińskim gigantem e-commerce. Okazało się, że polski rynek jest dla kierownictwa platformy jednym z priorytetowych w Europie, a kosmetyki made in Poland są świetnie przyjmowane i chętnie kupowane przez jej użytkowników w Chinach.

29 października 2019 roku odbyło się kolejne wydarzenie związane z eksportem, ponownie dotyczące rynku rosyjskiego. Hanna Walczak (GS1) oraz Grzegorz Walewski (Jantar), prelegenci 2. Międzynarodowego Forum Kosmetycznego, podczas e-spotkania opowiedzieli, jak prawidłowo identyfikować produkty w oparciu o globalne standardy GS1 i jednocześnie spełnić wymogi stawiane przez rosyjskich partnerów. Uczestnicy otrzymali praktyczne informacje jak to, co jest czytelne dla ludzkiego oka, przedstawić w kodzie 2D i jaki wybrać do tego sprzęt.
2020
31 grudnia 2020 r. minął termin zakończenia okresu przejściowego poprzedzającego brexit. Na wszystkie podmioty z siedzibą w którymkolwiek z 27 państw członkowskich UE nałożone zostały nowe wymogi. Z inicjatywy związku na początku grudnia 2020 roku Brytyjskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego, Toaletowego i Perfumeryjnego (UK CTPA – Cosmetic, Toiletry and Perfumery Association) przeprowadziło webinarium specjalnie dla naszych członków, podczas których omówiono najważniejsze wymogi prawne ze szczególnym akcentem na działania, jakie firmy musiały podjąć natychmiast. Nico Shaw Núñez, dyrektor ds. rozwoju międzynarodowego i usług regulacyjnych i Francesca Rapolla, kierownik ds. regulacji prawnych, którzy ściśle współpracowali z władzami brytyjskimi, pomogli uczestnikom zrozumieć przygotowania niezbędne do zmian, które weszły w życie 1 stycznia 2021 r.
30 marca wspólnie z REACH24 zorganizowaliśmy wyjątkowe webinarium na temat wpływu koronawirusa na sektor kosmetyczny i współpracę z Chinami dla naszych członków. W programie znalazły się m.in. przegląd regulacji (najnowsze zmiany i projekty regulacyjne na rynku chińskim, dotyczące kosmetyków tzw. „specjalnego przeznaczenia”, nowe wymagania w sprawie badań produktów, omówienie projektu CSAR oraz nowe wymogi dla produktów niespecjalnego przeznaczenia), przegląd najnowszych regulacji w Korei i Japonii i zagadnienia wpływu COVID-19 na sektor kosmetyczny i konsumentów w Chinach, Japonii i Korei.

The Polish Cosmetics Market 2020 #Raport

Aby efekty naszej pracy na targach nie zniknęły wraz z zakończeniem WeCosmoprof, Cosmoprof Asia i innych wydarzeń eksportowych, wspólnie z firmami badawczymi Nielsen i Mintel przygotowaliśmy anglojęzyczny raport The Polish Cosmetics Market 2020.

Celem publikacji było przekazanie producentom kosmetyków praktycznego narzędzia, zbierającego i uwiarygadniającego informacje o aktualnym stanie sektora. Raport, nad którym pracowaliśmy kilka tygodni, składa się ostatecznie z trzech sekcji przygotowanych kolejno przez ekspertów każdej organizacji, łącznie ze związkiem.

Wiemy, że stał się dla producentów pomocnym narzędziem w walce o nowe rynki i powrót do rzeczywistości sprzed pandemii COVID-19.

Raport jest bezpłatny, dostępny dla całej branży tutaj.