2018 i 2019 to ostatnie etapy prac nad ustawą o produktach kosmetycznych.
I nasz sukces!

Wszystkie zgłaszane przez związek postulaty zostały szczegółowo zanalizowane przez ustawodawcę (GIS) i inne instytucje (w tym Sejm i Senat) na każdym etapie procesu, a komplet proponowanych poprawek – przyjęty.

Podjęte działania

W całym procesie regulacyjnym byliśmy wiodącym, a na ostatnim etapie jedynym aktywnym reprezentantem strony społecznej – przedsiębiorców. Braliśmy udział w:

 • pracach Sejmu i Senatu, gdzie wspólnie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym broniliśmy zawartego wcześniej kompromisowego stanowiska,
 • briefowaniu członków Komisji Zdrowia i przewodniczących Klubów Parlamentarnych nt. stanowiska Związku, dotychczasowego udziału sektora w pracach nad projektem,
 • w indywidualnych rozmowach z parlamentarzystami - Robertem Millerem (PO) i Elżbietą Stępień (Nowoczesna),
 • pracach Komisji Zdrowia (lipiec 2018),
 • posiedzeniu Sejmu podczas I czytania projektu ustaw (jako obserwator),
 • pracach Senatu,
 • pracach w 2019 wspólnie z GIS nad aktami wykonawczymi do ustawy dotyczącymi zgłoszenia do rejestru zakładów, ośrodkiem odpowiedzialnym za zarządzanie zgłoszeniami o działaniach niepożądanych, zgłoszeniami zatruć (Poison Center) oraz pobieraniem próbek,
 • zorganizowaliśmy 2 edycje konferencji „Ustawa o kosmetykach. Czas start!”, w których wzięło udział łącznie ponad 200 uczestników,
 • w kwietniu 2019 zorganizowaliśmy dla 50 przedstawicieli inspekcji sanitarnej bezpłatne seminarium dotyczące oceny bezpieczeństwa i nadzoru nad dokumentacją, przygotowane przez safety assessorów, należących do związku,
 • w konferencji prasowej w Głównym Inspektoracie Sanitarnym po ogłoszeniu ustawy, jako współorganizator i autor materiałów prasowych,
 • przygotowaniu serii artykułów o nowej ustawie dla prasy branżowej i biznesowej (Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Polskie Radio).

2 spotkania dla branży

200 uczestników

Merytoryczna dyskusja

Efekty

Blanka Chmurzyńska-Brown

Blanka Chmurzyńska-Brown

Dyrektor Generalna Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego

Udało nam się zapewnić kompromisowe zapisy wysokości kar, sporządzanie dokumentacji kosmetyku w języku polskim i uporządkowanie systemu zgłaszania przypadków niepożądanych.

Praca nad tą ustawą była wzorcowym procesem i może być pozytywnym przykładem stosowania zasad Lepszego Stanowienia Prawa oraz owocnej współpracy z jednostkami administracji – Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Ministerstwem Rozwoju. Sama ustawa jest jednym z lepiej przygotowanych aktów, nad jakimi wspólnie z firmami członkowskimi (m.in. w Grupie Legislacyjnej) mieliśmy okazję pracować.