Na początku kadencji władz, w marcu 2018 roku, zarząd podjął decyzję o przygotowaniu strategii rozwoju związku. Strategia 2018-2020 miała za zadanie wyznaczyć główne kierunki rozwoju i zmapować miejsce, w którym po 3 latach chcieliśmy się znaleźć.  Zdefiniowaliśmy wówczas także misję i wizję organizacji i określiliśmy 4 podstawowe obszary wpływu naszych aktywności.

Wizja:

Branża kosmetyczna w Polsce - najszybciej rozwijającym się przemysłem kosmetycznym w Europie.

Misja

Budowanie świadomości branży jako etycznej, o wysokich standardach działania i zgodnej ze wszystkimi przepisami prawa, nowoczesnej, o dużej dynamice rozwoju, jako ważnego partnera biznesowego, wpływającego na gospodarkę.

Obszary wpływu

Produkt

Działania w obszarze regulacji kosmetycznych i okołosektorowych: składniki, rozporządzenie i ustawa o produktach kosmetycznych, środowisko, deklaracje marketingowe itd.

Biznes

Działania ułatwiające prowadzenie codziennej działalności przedsiębiorcom sektora kosmetycznego, w tym rozwój eksportu.

Konsument

Inicjatywy prowadzące do transparentnej komunikacji z coraz bardziej wymagającym konsumentem, który stał się „sterem” wyznaczającym kierunki polityki regulacyjnej UE. Nowa odsłona portalu Kosmopedia.org (premiera – styczeń 2021) to jeden z elementów realizacji tego punktu strategii.

Związek

To strumień działań prowadzących do rozwoju Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego jako nowoczesnej organizacji biznesowej otwartej na wszelkie potrzeby firm członkowskich. Stały rozwój organiczny, wprowadzanie nowych (w tym cyfrowych) rozwiązań, rozbudowa pakietu usług – to tylko przykłady działań z tego obszaru.

Wanda Stypułkowska

Strategia 2018-2020 okazała się bardzo użytecznym narzędziem. Wielokrotnie korzystaliśmy z niej jako mapy drogowej, wskazującej wybór projektów, w które na przestrzeni ostatnich 3 lat angażowaliśmy się lub nie. Pandemia COVID-19 pokazała, że musimy podejmować różnorodne tematy, które dotykają wielu obszarów prowadzenia biznesu – poczynając od surowców, poprzez opakowania, a na barierach handlowych kończąc.

Wanda Stypułkowska, prezes Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego

Wkrótce po wyborze władz na nową kadencję planujemy rozpoczęcie prac nad planem działań strategicznych na lata 2021-2023.