Nasz udział w dialogu społecznym i tworzeniu prawa to nie tylko wielkie projekty o zasadniczym znaczeniu dla sektora kosmetycznego. To także wiele nietrafionych pomysłów różnych regulatorów, mniejszych, ale uciążliwych zagrożeń dla branży czy problemów ze stosowaniem już obowiązujących przepisów, o których dowiadujemy się prawie co dnia.

Każdego roku takich projektów pojawia się na naszej agendzie kilkadziesiąt. Analizujemy wszystkie te, które mogą lub już utrudniają funkcjonowanie firm i tworzą bariery. Czasem dotyczą one dość abstrakcyjnych dla naszej branży zagadnień, jak jawność życia społecznego, paliwa (tak, niektóre surowce kosmetyczne są paliwami!), baza danych o odpadach, wymagania dotyczące surowców odzwierzęcych.

W tej sekcji przedstawiamy wybrane projekty regulacji, wymagające interwencji sektora i związku w latach 2018-2020.

Projekty