Władze

Nadzór nad pracami biura związku sprawuje Zarząd i Rada Nadzorcza.

Skład osobowy władz w latach 2018-2020:

 • Wanda Stypułkowska, MPS International Sp. z o.o.
 • Joanna Popławska, CETES Cosmetics Poland Sp. z o.o.
 • Katarzyna Furmanek, Laboratorium Kosmetyczne FLOSLEK Furmanek Sp. J.
 • Wojciech Soszyński, Oceanic S.A.
 • Bartosz Ziaja, Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o.
 • Ireneusz Sudnik, Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris Sp. z o.o.
 • Bedros Kalfayan, NIVEA Polska Sp. z o.o.
 • Wioletta Rosołowska, L’Oréal Polska Sp. z o.o. (do marca 2019 roku)
 • Niels Westerbye Juhl, L’Oréal Polska Sp. z o.o. (od marca 2019 roku)
 • Michał Czajka, Sarantis S.A. (do maja 2019)
 • Paweł Chrościcki, Coty Polska Sp. z o.o. (przewodniczący)
 • Ewa Blocher, Dax Cosmetics Sp. z o.o.
 • Katarzyna Milanovic, EPCD Sp. z o.o. (Dior)
 • Joanna Draniak-Kicińska, Bandi Cosmetics Sp. z o.o.
 • Henryk Orfinger, Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris Sp. z o.o.
 • Józef Szmich, Delia Cosmetics Sp. z o.o.
 • Grzegorz Kowalski, Orkla Care S.A. (do października 2018)
 • Marcus Larsson, Orkla Care S.A. (od marca 2019 do października 2020)

W latach 2018-2020 odbyło się:

+ 0
posiedzeń Zarządu
+ 0
posiedzeń Rady Nadzorczej

Biuro związku

Każdego dnia biuro związku zapewnia sprawne funkcjonowanie naszej organizacji.

Jest gwarantem szybkiego dostarczania informacji firmom członkowskim, zapewnia bazę techniczną i organizacyjną dla spotkań i projektów, w które zaangażowani są przedstawiciele organów związku, grup roboczych, reprezentanci firm. W latach 2018-2020 biuro tworzyły:

 • Blanka Chmurzyńska-Brown
 • dr inż. Ewa Starzyk – dyrektor ds. naukowych i legislacyjnych  
 • dr inż. Justyna Żerańskaregulatory affairs manager  
 • Monika Grzybowska-Bola – manager ds. naukowych i legislacyjnych (do września 2018) 
 • Sonia Antkowiakmanager ds. naukowych i legislacyjnych (od sierpnia 2018 do czerwca 2019) 
 • Magdalena Turowska – specjalista ds. techniczno-legislacyjnych  (od września 2018) 
 • Marta Wiąckowskamłodszy manager ds. projektów legislacyjnych 
  (od maja 2019) 
 • Lidia Lukowska – dyrektor ds. komunikacji i rozwoju organizacji
 • Monika Świt-Popławska – project manager
 • Joanna Wawer – office manager
 • Monika Walczak –  koordynator biura
 • Aleksandra Lau-Wyzińska
 • Elwira Jastrzębska

Firmy członkowskie

Związek skupia dziś ponad 200 firm, w tym: 

producentów i dystrybutorów kosmetyków

laboratoria

firmy doradcze i ośrodki dydaktyczne

ich partnerów okołobranżowych – dostawców opakowań i surowców

Nasza organizacja dynamicznie się rozwija, o czym świadczy stale rosnąca liczba firm członkowskich: 

0
na koniec 2018 r.
0
na koniec roku 2019 r.
0
na koniec roku 2020 r.

Ze względu na występujące w ciągu 3 lat przejęcia i fuzje, zawieszenia działalności i rezygnacje z członkostwa, obecna liczba firm należących do organizacji nie jest sumą liczby członków z poprzedniego okresu sprawozdawczego i firm nowoprzyjętych.

 

Firmy tworzące związek reprezentują łącznie 560 marek kosmetycznych i zatrudniają blisko 30 000 osób.

Struktura firm

Zrzeszamy i działamy na rzecz zarówno startupów, małych, rodzinnych przedsiębiorstw, jak i dużych, międzynarodowych korporacji i największych polskich firm kosmetycznych.

Struktura firm członkowskich w związku

Grupy robocze

Bardzo ważnym elementem naszego funkcjonowania jest gromadzenie ekspertyzy i wspólne wypracowywanie rozwiązań. Robimy to na forum grup roboczych – cyklicznych spotkań profesjonalistów z różnych dziedzin, zatrudnionych w firmach członkowskich. 

Analiza wyzwań i trendów branżowych

Opinie i stanowiska związku

Szczegóły techniczne projektów

Dzielenie się wiedzą

Celem funkcjonowania grup roboczych jest skuteczne rozwiązywanie problemów branży, a także wypracowanie szczegółów technicznych różnych projektów podejmowanych przez związek. To również świetna okazja do wymiany doświadczeń. Uczestnicy grup zgłaszają bieżące problemy, wymagające działań na poziomie organizacji i całej branży.

To tu tworzymy opinie i stanowiska związku, które następnie przedstawiamy na różnych forach legislacyjnych w Polsce i UE. W okresie pandemii wszystkie spotkania grup roboczych odbywały się online.

Aktualnie w ramach związku funkcjonują następujące grupy stałe:

Monitoruje, analizuje i opiniuje akty prawne i wypracowuje stanowiska nt. proponowanych i obowiązujących zapisów prawa sektorowego oraz wszystkich innych obszarów, wpływających na branżę.

12 spotkań

Pracuje nad zagadnieniami dotyczącymi składników produktów kosmetycznych. Jej celem jest analiza i opiniowanie aktów prawnych i szerokie informowanie firm członkowskich o aktualnym stanie prac techniczno-legislacyjnych w zakresie składników produktów kosmetycznych.

14 spotkań

Działa w obszarze współregulacji dotyczących komunikacji marketingowej i metodologii potwierdzania deklaracji. Wypracowuje stanowiska w obszarze dobrych praktyk tworzenia rzetelnej komunikacji marketingowej. Jest również platformą wymiany doświadczeń i stanowisk specjalistów z działów technicznych i marketingu.

10 spotkań

To grupa strategiczna, powstała w 2020 roku, której zadaniem jest wskazywanie priorytetów dla działań związku w zakresie nowej polityki środowiskowej – Europejskiego Zielonego Ładu. Ocenia, które elementy unijnej polityki mają kluczowe znaczenie dla branży kosmetycznej w Polsce. Jest głównym doradcą związku w wyborze kluczowych obszarów działań z zakresu Zielonego Ładu.

1 spotkanie

Koncentruje się na obszarach Zielonego Ładu, związanych z zarządzaniem opakowaniami z różnych grup materiałowych: tworzyw sztucznych, papieru i szkła. Kluczowe zadania grupy to mapowanie wyzwań w realizacji celów Strategii Plastikowej i innych wymagań Zielonego Ładu oraz proponowanie planu działań, który ułatwia ich realizację. Wskazuje także dobre praktyki w zakresie zrównoważonych opakowań. W jej pracach biorą udział producenci opakowań i producenci kosmetyków.

6 spotkań

Grupa Robocza Ocena Bezpieczeństwa została utworzona jako grupa lustrzana podgrup Komisji UE i Cosmetics Europe w ramach przygotowań do wdrożenia rozporządzenia 1223/2009.

Grupa OB wypracowywała stanowiska Związku do projektu wytycznych do załącznika I. Następnie Grupa opracowała ramową dokumentację produktu kosmetycznego w celach edukacyjnych.

Po zakończeniu prac nad wdrożeniem rozporządzenia 1223/2009/WE Grupa OB została przekształcona w grupę Ad Hoc, która spotyka się w razie potrzeby w zależności od agendy techniczno-legislacyjnej.

3 spotkania

Oraz grupy ad hoc:
 • Akcyzowa
 • Zrównoważony Rozwój
 • Treceability
 • Komunikacja Składników
 • Kosmetyki w Aptekach
+ 0
spotkania grup roboczych
+ 0
spotkania eksperckie