Od marca 2020 roku w agendzie prac Komisji Europejskiej pojawił się temat klasyfikacji żeli wodno-alkoholowych, które zgodnie z obowiązującym prawem mogą być wprowadzane do obrotu jako produkty biobójcze, wyroby medyczne i kosmetyki.

Żele kosmetyczne były niszową grupą produktów do momentu globalnej pandemii, gdy zapotrzebowanie na nie diametralnie wzrosło. Produkty te były i są niezbędne społeczeństwu, dlatego branża błyskawicznie podjęła się ich wzmożonej produkcji. Niewątpliwie żele wodno-alkoholowe były motorem napędowym branży kosmetycznej w czasie pandemii i pozwoliły firmom poradzić sobie z pierwszą falą kryzysu.

Działania

1.
1.

W pierwszych tygodniach po ogłoszeniu lockdownu

koncentrowaliśmy się na lobbyingu w sprawie zakazu wywozu żeli wodno-alkoholowych z Polski. Staraliśmy się o wyłączenie dla żeli kosmetycznych, apelując w tej sprawie o wsparcie m.in. do Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej. Wyjaśnialiśmy nasze stanowisko wobec kontrowersyjnego przewodnika technicznego wydanego przez Komisję Europejską i wytycznych dotyczących przepisów mających zastosowanie do środków do mycia rąk bez spłukiwania i środków do dezynfekcji rąk (żel, roztwór itd.) oraz pogłębiającego się kryzysu jedności wspólnego rynku, polegającego na blokadach przepływu produktów kosmetycznych o działaniu antybakteryjnym przez granice Unii oraz produktów do dezynfekcji.W tym etapie do naszych największych sukcesów można zaliczyć przyjęcie przez Ministerstwo Zdrowia przewodnika technicznego odróżniającego kosmetyk antybakteryjny od produktu biobójczego (i nadanie mu ważnej rangi – rozesłanie do 16 wojewodów!) oraz opublikowanie 7 kwietnia przez polski rząd tekstu nowego rozporządzenia, w którym znalazły się zapisy, że produkty kosmetyczne o działaniu antybakteryjnym nie podlegają ograniczeniom wywozu z terytorium Polski.

2.
2.

Mediowaliśmy

również z GIS, UOKiK i URPL w sprawie kwestionowania kosmetycznych żeli wodno-alkoholowych przez Inspekcję Handlową i Inspekcję Sanitarną – te działania wspieraliśmy rozmowami również na poziomie Komisji i Cosmetics Europe. Kilkukrotnie apelowaliśmy też do Premiera o pilne rozszerzenie zakresu stosowania 0% stawki VAT na sprzedaż produktów antybakteryjnych, związanych z utrzymaniem higieny rąk.

W kwietniu na prośbę Ministerstwa Zdrowia opracowaliśmy komunikację do firm członkowskich, detalistów, sieci aptek i organizacji handlu z przypomnieniem, w jaki sposób komunikować konsumentom właściwości kosmetyków o działaniu antybakteryjnym, by nie wprowadzać ich w błąd.

3.
3.

Cosmetics Europe powołało specjalną grupą zadaniową TF Covid

w której organizacje reprezentujące poszczególne kraje członkowskie mogły wymieniać się doświadczeniami. Dla branży kluczowe było rozpoznanie sytuacji na innych rynkach. Dzięki grupie mogliśmy przekazywać informacje o potrzebach na danym rynku i pojawiających się ułatwieniach regulacyjnych.  

4.
4.

Wzrost liczby produktów opartych na alkoholu doprowadził do otwarcia debaty na temat klasyfikacji żeli wodno-alkoholowych.

Naszym celem stało się powstrzymanie prób klasyfikacji tych produktów wyłącznie jako biobójczych. Na arenie europejskiej Cosmetics Europe było przedstawicielem branży w pracach grup Komisji (grupa ds. produktów z pogranicza oraz grupa ds. produktów kosmetycznych), zajmujących się powyższą problematyką. Za pośrednictwem tej organizacji uzyskiwaliśmy informacje o toczących się pracach, zarzutach stawianych branży kosmetycznej i mieliśmy wpływ na prezentowane na tym forum stanowisko branży. Mogliśmy również przestrzegać przedsiębiorców.  6 kwietnia, po naszych licznych rozmowach z urzędnikami Stałego Przedstawicielstwa i członkami Cosmetics Europe, Komisja Europejska przekazała pisemne stanowisko, doprecyzowujące przewodnik poświęcony rozgraniczeniom pomiędzy produktami kosmetycznymi i biobójczymi, które potwierdziło, że deklaracja „antybakteryjny” może być stosowana w odniesieniu do produktów kosmetycznych.

5.
5.

Dzięki współpracy z CE i Głównym Inspektoratem Sanitarnym udało się obronić klasyfikację żeli wodno-alkoholowych jako kosmetyków.

Udowodniliśmy, że produkty te posiadają funkcje myjącą, która była podważana w toku dyskusji.

6.
6.

Konsultacje projektu wytycznych.

Z GIS i Komisją Europejską negocjowaliśmy kształt nowych wytycznych dla żeli wodno-alkoholowych, stając w obronie interesów branży (Follow-up on the Discussion of the Draft Working Document of the Sub-Group on Borderline Products on Leave-on Hydroalcoholic Hand Gels) i czynnie konsultowaliśmy projekt wytycznych: TECHNICAL DOCUMENT ON THE SCOPE OF APPLICATION OF THE COSMETICS REGULATION (EC) NO 1223/2009 (ARTICLE 2(1)(a)) Product claims of leave-on hydro alcoholic hand gels in the context of COVID-19 pandemic, które wprowadziły zmiany w komunikacji tych produktów. Osiągnęliśmy sukces związku w mediacjach z GIS, który przekonaliśmy do scenariusza pozostawienia kosmetycznych żeli wodno-alkoholowych i odejścia od prób zmiany klasyfikacji produktów – zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym.

7.
7.

Przeszkoliliśmy z nowych zasad przedsiębiorców.

W dwóch turach webinarium zorganizowanym przez związek pt. Nowe wytyczne Komisji Europejskiej dla żeli wodno-alkoholowych, wzięło udział ponad 200 uczestników.  

Blanka Chmurzyńska-Brown

Blanka Chmurzyńska-Brown

Dyrektor Generalna Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego

„Od marca 2020 roku do kwietnia 2021 roku odbyliśmy dziesiątki spotkań, rozmów telefonicznych, konsultacji. Przygotowaliśmy wiele pism, apeli. Opracowaliśmy kilkanaście materiałów (przewodników, instrukcji, materiałów graficznych) dla producentów, urzędników, konsumentów. Braliśmy udział w wielu negocjacjachmediacjach. Nasze aktywne działanie i wczesne informowanie przedsiębiorców ponownie przełożyło się na ich możliwości dostosowania się do planowanych zmian i wdrożenia ich w praktyce.”

Zobacz nasze infografiki